نمایندگی ECOM

کمپانی ECOM در ماه اکتبر سال 1991 در کشور چک در شهر پراگ تاسیس شد تا بتواند درتمام سطوح کروماتوگرافی راه حل های خلاقانه ایی را ارائه دهد. هدف کمپانی ECOM همواره ارتقاء سطح تولید ، توسعه و کاربرد انواع دستگاه های HPLC می باشد.

دستگاه HPLC مدل ECS05

دستگاه HPLC مدل ECS05

دستگاه HPLC مدل ECS05 شرکت توفیق آزمای ایرانیان نمایندگی انحصاری کمپانی Ecom به عنوان یکی از بزرگترین و کامل ترین…
دستگاه HPLC مدل ECS04

دستگاه HPLC مدل ECS04

دستگاه HPLC مدل ECS04 شرکت توفیق آزمای ایرانیان نمایندگی انحصاری کمپانی Ecom به عنوان یکی از بزرگترین و کامل ترین…
دستگاه HPLC مدل ECS03

دستگاه HPLC مدل ECS03

دستگاه HPLC مدل ECS03 شرکت توفیق آزمای ایرانیان نمایندگی انحصاری کمپانی Ecom به عنوان یکی از بزرگترین و کامل ترین…
دستگاه HPLC مدل ECS02

دستگاه HPLC مدل ECS02

دستگاه HPLC مدل ECS02 شرکت توفیق آزمای ایرانیان نمایندگی انحصاری کمپانی Ecom به عنوان یکی از بزرگترین و کامل ترین…
دستگاه HPLC مدل ECS01

دستگاه HPLC مدل ECS01

دستگاه HPLC مدل ECS01 شرکت توفیق آزمای ایرانیان نمایندگی انحصاری کمپانی Ecom به عنوان یکی از بزرگترین و کامل ترین…
© 2018 TOFIICO. All Rights Reserved. Designed By Masoumipour